Vacancies

HomeWhat We Do Vacancies Authorised Officer, PPC
View Menu
Close Menu
HomeWhat We Do Vacancies Authorised Officer, PPC

Authorised Officer, PPC

NMBI is currently recruiting for an Authorised Officer, PPC.

The Preliminary Proceedings Committee (PPC) of the Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) is the Committee responsible for considering complaints received by the NMBI and deciding whether there is a prima facie case for the holding of an inquiry before the Fitness to Practise Committee.

Benefits for our people include:

 • Flexible/Blended Working Arrangements
 • Learning and Development Opportunities
 • Career Development Opportunities
 • Wellbeing Initiatives
 • Tax Saver Commuter Ticket
 • Cycle to Work Scheme

Further details can be found in the Information Booklet.

If you would like to apply for this position please download and complete an Application Form and submit to recruitment@nmbi.ie no later than 12pm (Irish Time), Saturday, 20 July 2024. 
 

Oifigeach Údaraithe, PPC

Tá NMBI ag earcú faoi láthair le Oifigeach Údaraithe, PPC.

Is é an Coiste Réamhimeachtaí (CR) de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (BACÉ) an Coiste atá freagrach as gearáin a fhaigheann an BACÉ a bhreithniú agus as cinneadh a dhéanamh an bhfuil cás prima facie ann chun fiosrúchán a sheoladh os comhair na Feidhmiúlachta chun Coiste Cleachtais.

I measc na mbuntáistí dár ndaoine tá:

 • Roghanna Oibre Solúbtha/Cumaiscthe
 • Deiseanna Foghlama agus Forbartha
 • Deiseanna Forbartha Gairme
 • Tionscnaimh Folláine
 • Ticéad Comaitéara Coigiltis Cánach
 • An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Chun tuilleadh eolais a fháil féach an Leabhrán Eolais.
 

Subscribe to our eZine

Receive our monthly newsletter with news and other content relevant to the Irish nursing and midwifery professions.