Vacancies

HomeWhat We Do Vacancies Registration Case Officer
View Menu
Close Menu
HomeWhat We Do Vacancies Registration Case Officer

Registration Case Officer

The Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) is currently recruiting for Registration Case Officers (Grade IV). 

We have vacancies for both permanent full-time roles and 2-year fixed term contracts.

This is an exciting opportunity to join a fast paced, inclusive, and diverse team. In this role you will gain invaluable administrative experience in a public sector regulatory body.  

Benefits for our people include:

 • Flexible/Blended Working Arrangements
 • Learning and Development Opportunities
 • Career Development Opportunities
 • Wellbeing Initiatives
 • Tax Saver Commuter Ticket
 • Cycle to Work Scheme 

You will contribute to the operation of the Registration department by processing the applications for recognition and registration to join the NMBI Register of Nurses and Midwives. The role will operate to a high standard of accuracy, efficiency, and productivity in a fast paced and high-volume environment, while displaying a strong commitment on service excellence. 

The Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) is the regulatory authority for nurses and midwives in Ireland. The role of NMBI is the protection of the public in its dealing with nurses and midwives and the integrity of the practice of nursing and midwifery through the promotion of high standards of professional education, training and practice and professional conduct among nurses and midwives. 

For further information please see the Information Booklet

If you would like to apply for this position please download and complete an Application Form and submit to hr@nmbi.ie no later than 12pm (Irish Time), Monday, 12 June 2023. 
 

Oifigeach Cáis clárúcháin

Is deis iontach é seo le bheith páirteach i bhfoireann atá ar luas tapa agus ilghnéitheach. Sa ról seo gheobhaidh tú taithí fhíorluachmhar riaracháin i gcomhlacht Rialála san earnáil phoiblí. 

I measc na mbuntáistí dár ndaoine tá: 

 • Socruithe Oibre Solúbtha/Cumasc
 • Deiseanna Foghlama agus Forbartha
 • Deiseanna Forbartha Gairme
 • Tionscnaimh Folláine
 • Ticéad Comaitéara Coigilte Cánach
 • Scéim Rothaíochta chun na hOibre

Rannchuideoidh tú le hoibriú na rannóige Clárúcháin trí phróiseáil a dhéanamh ar na hiarratais ar Aitheantas agus Clárú chun dul isteach i gclár altraí agus cnáimhseach NMBI. Feidhmeoidh an ról ar ardchaighdeán cruinnis, éifeachtúlachta agus táirgiúlachta i dtimpeallacht ardluais agus ard-toirte, agus ag an am céanna beidh tiomantas láidir ann do shármhaitheas na seirbhíse. 

Is údarás rialála é Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (BACÉ) d’altraí agus do chnáimhseacha in Éirinn. Is é cuspóir BACÉ an pobal a chosaint agus é ag déileáil le haltraí agus le cnáimhseacha agus ionracas chleachtas an altranais agus an chnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeáin oideachais ghairmiúil, oiliúna agus cleachtais agus iompair ghairmiúil a chur chun cinn i measc altraí agus cnáimhseach.

Chun tuilleadh eolais a fháil féach an Leabhrán Eolais.

Subscribe to our eZine

Receive our monthly newsletter with news and other content relevant to the Irish nursing and midwifery professions.