Vacancies

HomeWhat We Do Vacancies User Acceptance Tester

User Acceptance Tester (UAT)

NMBI is currently recruiting for a User Acceptance Tester (UAT). 

The User Acceptance Tester (UAT) provides for ongoing business validation testing throughout the entire development stage, and it is best if the UAT testers are assigned to the project full-time so that they gain an end-to-end understanding of the solution and are able to test it meaningfully. The UAT Testers should have detailed knowledge of the processes being developed into the system.

Benefits for our people include:

 • Flexible/Blended Working Arrangements
 • Learning and Development Opportunities
 • Career Development Opportunities
 • Wellbeing Initiatives
 • Tax Saver Commuter Ticket
 • Cycle to Work Scheme

Further details can be found in the Information Booklet.

If you would like to apply for this position please download and complete an Application Form and submit to recruitment@nmbi.ie no later than 12pm (Irish Time), Wednesday, 17 July 2024. 
 

Tástálaí Inghlacthachta Úsáideoirí

Tá NMBI ag earcú faoi láthair le Tástálaí Inghlacthachta Úsáideoirí.

Cuireann an Tástálaí Inghlacthachta Úsáideoirí(UAT) tástáil bhailíochtaithe leanúnach gnónna ar fáil ar feadh na céime forbartha ar fad, agus is fearr na tástálaithe UAT a shannadh don tionscadal go lánaimseartha ionas go bhfaighidh siad tuiscint ceann go ceann ar an réiteach agus go mbeidh siad in ann thástáil chumasach a dhéanamh air. Ba cheart go mbeadh eolas mionsonraithe ag na Tástálaithe UAT ar na próisis atá á bhforbairt isteach sa chóras. 

I measc na mbuntáistí dár ndaoine tá:

 • Roghanna Oibre Solúbtha/Cumaiscthe
 • Deiseanna Foghlama agus Forbartha
 • Deiseanna Forbartha Gairme
 • Tionscnaimh Folláine
 • Ticéad Comaitéara Coigiltis Cánach
 • An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Chun tuilleadh eolais a fháil féach an Leabhrán Eolais.
 

Subscribe to our eZine

Receive our monthly newsletter with news and other content relevant to the Irish nursing and midwifery professions.