Vacancies

HomeWhat We Do Vacancies Finance Manager

Finance Manager

NMBI is currently recruiting for a Finance Manager. 

The role involves managing the Finance and Accounting functions including fulfilling the statutory and regulatory functions. The role also involves carrying out other appropriate tasks delegated by the Head of Operations and the Chief Executive Officer.The role involves managing the Finance and Accounting functions including fulfilling the statutory and regulatory functions. The role also involves carrying out other appropriate tasks delegated by the Head of Operations and the Chief Executive Officer. 

This is an exciting opportunity to join a fast paced, inclusive, and diverse team. In this role you will gain invaluable administrative experience in a public sector regulatory body. 

Benefits for our people include:

 • Flexible/Blended Working Arrangements
 • Learning and Development Opportunities
 • Career Development Opportunities
 • Wellbeing Initiatives
 • Tax Saver Commuter Ticket
 • Cycle to Work Scheme

Further details can be found in the Information Booklet.

If you would like to apply for this position please download and complete an Application Form and submit to recruitment@nmbi.ie no later than 12pm (Irish Time), Monday, 24 June 2024. 
 

Bainisteoir Airgeadais

Tá NMBI ag earcú faoi láthair le Bainisteoir Airgeadais.

Is deis iontach é seo le bheith páirteach in eagraíocht a ghluaiseann go tapa, atá cuimsitheach agus éagsúil. Sa ról seo gheobhaidh tú taithí thar a bheith luachmhar i gcomhlacht Rialála san earnáil phoiblí. 

Tá an ról freagrach as Foireann Airgeadais an NMBI a bhainistiú. Is éard atá i gceist leis seo ná na feidhmeanna Airgeadais agus Cuntasaíochta a bhainistiú lena n-áirítear na feidhmeanna reachtúla agus rialála a chomhlíonadh. 
Baineann an ról freisin le cúraimí cuí eile a tharmligean an Ceann Oibríochtaí agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin. 

I measc na mbuntáistí dár ndaoine tá:

 • Roghanna Oibre Solúbtha/Cumaiscthe
 • Deiseanna Foghlama agus Forbartha
 • Deiseanna Forbartha Gairme
 • Tionscnaimh Folláine
 • Ticéad Comaitéara Coigiltis Cánach
 • An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre

Chun tuilleadh eolais a fháil féach an Leabhrán Eolais.

Subscribe to our eZine

Receive our monthly newsletter with news and other content relevant to the Irish nursing and midwifery professions.